Hem
Om företaget
Kontakt
Att beställa
Utbildningskonsultation
Produktutveckling
 
Produktutveckling – funktionsanalys

 

God kännedom om brukarens behov är första steget mot en bra hjälpmedelslösning. Funktionsanalysen ringar in behov och definierar vilka funktioner som behöver åstadkommas.

Produkt- & Metodutveckling erbjuder ett metodiskt arbetssätt med strukturer för analys och prioritering.

Företaget bidrar till att utvärdera funktioner redan på idéstadiet. Detta i syfte att sänka kundens utvecklingskostnader.

Gripe Produkt- & Metodutveckling har nått sitt mål när
en komplex problematik får en enkel lösning!

© Martin Gripe