Hem
Om företaget
Kontakt
Att beställa
Utbildningskonsultation
Produktutveckling
 
Utbildningskonsultation – kurser att boka idag

Här är ett urval av halvdagskurser som finns färdiga att boka idag. De riktar sig i första hand till dig som förskrivare, tekniker eller konsulent på hjälpmedelscentral.

Funktionsanalys – en kreativ arbetsmetod hämtad ur designmetodiken. Analysen definierar kraven på ett hjälpmedel, inför beställning och anpassning, och dokumenterar målsättningen.

Grundläggande sittanalys – praktisk vägledning i måttagning och bedömning. Som stöd i analysen finns även planscher för utprovningsrummet.

Specialanpassning, regler och riskanalys – vägleder i det regelverk som styr arbetet med specialanpassning av medicintekniska produkter. Här presenteras bland annat metoder som underlättar riskanalys och dokumentation.

Ladda gärna ned ett informationsblad!

PDF halvdagskurser

Eller hör av dig till: martin@gripe.se

© Martin Gripe