Hem
Om företaget
Kontakt
Att beställa
Utbildningskonsultation
Produktutveckling
 
Om företaget – från behov till färdig lösning

 

Gripe Produkt- & Metodutveckling är ett konsultföretag som arbetar med utveckling och utbildning inriktad på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Verksamheten bygger på mångårig erfarenhet av hjälpmedels-branschen. Martin Gripe är industridesigner MFA och har arbetat med funktionsanalys, individanpassade åtgärder och utbildning sedan 2001. 

Företaget har en specialisering på sittandets ergonomi och funktion. I övrigt kännetecknas det av god målgruppskännedom, effektiva analysmetoder och ett visionärt arbetssätt. 

Gripe Produkt- & Metodutveckling utgår från befintliga behov och utvecklar kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga lösningar. 

© Martin Gripe