Hem
Om företaget
Kontakt
Att beställa
Utbildningskonsultation
Produktutveckling
 
Produktutveckling – produktsemiotik och handhavande

 

Att åstadkomma funktioner är viktigt – att kunden förstår dem, är minst lika viktigt. En funktion som inte syns finns inte.

Användare, vårdpersonal och hjälpmedelsförskrivare har olika sätt att tolka funktioner. Gripe Produkt- & Metodutveckling kan, med sin målgruppskännedom, erbjuda lösningar på hur produkten kan beskriva sina funktioner.

Hur produkten används hänger i hög grad samman med hur den kommunicerar. Men det hänger också ihop med hur användnings-situationen ser ut. I vilka miljöer används produkten? Vilka funktioner används samtidigt? Blir produkten lätt felaktigt använd?

Genom att placera produkten i erfarenhetsbaserade scenarion, kan Gripe Produkt- & Metodutveckling analysera produktens framtida användning ur olika perspektiv.

© Martin Gripe